Om kiropraktikk

Kiropraktikk er en delikat behandlingsform der man ved hjelp av mange ulike teknikker gjenoppretter bevegeligheten til alle ledd i kroppen og styrker muskulaturen. Spesielt ligger behandlingsfokuset på virvelsøylen, fra hode til hale, der konsentrasjonen av nerver og viktige småmuskler er størst.

Med kiropraktikk vil man lete opp avvik i nervesystemets funksjon. Dette kan være små avvik som gjør at muskulaturen ikke fungerer på riktig måte.

Hvilke tegn kan man som eier se etter?

 • Halthet og stivhet, spesielt etter hvile.
 • Behøver lang oppvarming.
 • Går skjevt.
 • Holder halen til ei side.
 • Holder hodet lavt.
 • Klarer ikke å stelle seg.
 • Vegrer seg for å hoppe.
 • Favoriserer passgang.
 • Atferdsendring.
 • Vil ikke gå trapper.
 • Nedsatt prestasjon.

Når en muskel ikke utfører jobben sin riktig vil den bli fort sliten, og andre muskler vil ta over oppgavene – hunden kompenserer. Ettersom muskler er hovedansvarlig for å stabilisere ledd, vil avvik i muskelfunksjonen kunne føre til ustabile ledd og leddsmerter. Betennelse og forkalkning kan oppstå dersom et ledd er ustabilt over tid.

Veldig mange haltheter har opprinnelse i ryggsøylen. En halthet i et bakbein kan godt ha sin opprinnelse i halsvirvelsøylen, men kanskje oftest i ryggen eller bekkenet.

Med kiropraktikk behandler man årsakene til problemene og ikke bare symptomene. Hjernen og nervene bestemmer ALT som skjer i kroppen, og med kiropraktikk kan en oppnå et velfungerende nervesystem.

Hva skjer etterpå?

Dyret skal ikke trenes hardt de to første dagene etter behandling, men samtidig er det viktig at de får bevege seg. Noen dyr kan bli veldig trøtte. Det er viktig at dyret kommer tilbake til oppfølgende undersøkelse slik at vi kan planlegge videre forløp og at problem som kan være maskert ved første besøk blir behandlet. Husk at det er karenstid før løp og konkurranser på 96 timer.

Det er også viktig å redusere årsakene til at problemer oppstår. Årsaker kan være at hunden trekker i båndet, løper mange timer i fjellet, ligger mye i et lite bur, trener mye lydighet på eiers venstre side osv.

Alfa og omega er variasjon i treninga! Andre svært viktige faktorer for dyrs helse er riktig fôring, riktig hvile, og en stressfri tilværelse. Dyra trekker opp skuldrene ved stress, akkurat som oss mennesker!

I Norge må en være veterinær eller humankiropraktor for å utøve kiropraktikk på dyr. Kiropraktikk erstatter på ingen måte vanlig veterinærmedisin, men er et godt og viktig komplement ved en rekke problemstillinger.