Helsesjekk med vaksine

Hund

Årlig helsekontroll med vaksinering.

kr 660,-

Helsesjekk med vaksine

Hund 2. pasient

Redusert pris til hund nr 2!

kr 457,-

Helsesjekk med vaksine

Katt

Årlig helsekontroll med vaksinering av pusen.

kr 585,-

Helsesjekk med vaksine

Katt 2. pasient

Avslag i prisen for pus nr 2.

kr 407,-

Konsultasjon

Konsultasjon inntil 20 min.

kr 880,-

Tannrens hund

Undersøkelse av tennene, sedasjon, tannrens og overvåkning etter behandling

fra kr 1765,-

Tannrens katt

Undersøkelse av tennene, sedasjon tannrens og overvåkning etter behandling

kr 1145,-

Tannrøntgen

Tannrøngten av hele munnen får du i tillegg for kr

kr 933,-

Kloklipp

Kloklipp går som en lek hos oss. (Hvis hunden mot formodning må soves ned kommer dette i tillegg). Husk at vetplan inkluderer kloklipp!

kr 335,-

Kastrering

Av hannkatt. Inkluderer undersøkelse og sedering, anestesi, operasjon, overvåkning og smertestillende sprøyte.

kr 1173,-

Sterilisering

Av hunkatt. Inkluderer undersøkelse og sedering, anestesi, operasjon, overvåkning og smertestillende sprøyte.

kr 2596,-

Ormkurbehandling

Attestering i pass for utenlandsreise. Medisiner kommer utenom.

kr 235,-

Vet-Plan inkluderer 12 attesteringer i året!

Flere reisende: kr 75,- pr hund

Kiropraktikk behandling hund

1. behandling/oppfølgende behandling

Inntil 45 minutter behandlingstid

kr 1638,- / 1295,-

Kiropraktikk behandling katt

1. behandling / oppfølgende behandling

Inntil 45 minutter behandlingstid

kr 985,- / 740,-

Akupunktur behandling hund og katt

1. behandling / oppfølgende behandling

Inntil 45 minutter behandlingstid

kr 1550,- / 1295,-

HD-røntgen hund

Inkluderer undersøkelse og sedering, bildetaking og innsendelse til NKK/SKK

kr 2233,-

HD+ AD-røntgen hund

Inkluderer undersøkelse og sedering, bildetaking og innsendelse til NKK/SKK

kr. 2994,-