Kolikk er i seg selv ingen sykdom, men en samlebetegnelse for smerter i buken. Det kan være alt fra tarmkramper, gass, forstoppelse, problemer i magesekken, sandkolikk eller tarmslyng. Symptomer på kolikk er først og fremst at hesten gir utrykk for smerter i magen. Ofte vil de sparke eller bite seg mot mageregionen, grave og være generelt urolig. De kan ønske å legge seg ned og rulle seg, eller de vil ligge og hvile alt etter hvilken form for kolikk de har. Hesten vil også bli slapp og ha generelt nedsatt almenntilstand. Sjansen for at hesten skal bli bra igjen avhenger av hvor lang tid det tar fra symptomene oppdages til behandling iverksettes. Kolikk er ikke en tilstand der man venter og ser om det bedrer seg av seg selv, da man kan risikere tarmslyng eller uopprettelig skade på tarm som må opereres eller i verste fall ikke kan berges.

Forebygging

Årsakene til kolikk er mange, og den beste medisinen er rett og slett forebygging. Det finnes mange enkle grep man som hesteeier kan ta i hverdagen for å unngå å havne i kolikk-krisen. Hester er veldig følsomme for fôrskifter, derfor bør alle fôrskifter foregå over så lang tid som mulig. Minimum 2 uker. Man bør unngå få og store måltider. Spesielt bør man unngå store kraftfôr måltider, en vanlig hobbyhest klarer seg lenge med godt grovfôr og eventuelt ett vitamintilskudd. Aller helst bør hesten få flere små måltider eller fri tilgang til grovfôr av god kvalitet. Med god kvalitet menes ikke energiinnhold, men at høyet ikke inneholder støv eller mugg. Høyet kan med fordel være lavt på energi og sukker, da kan man gi mer noe som er egnet for hestens fordøyelse. På grunn av den moderne måten å holde hesten oppstallet på kan det å gi hesten fri tilgang på grovfôr by på utfordringer, spesielt siden vi ikke har mulighet til å la hesten jobbe like mye for maten som den ville ha gjort i fri tilstand noe som kan føre til fedme og praktiske utfordringer med å få fôret til å vare lenge nok. Dette kan man løse det ved å fôre med et finmasket høynett, slik får hesten fordelt spisetiden mest mulig utover døgnet

Jevnlig mosjon, unngå stress og gode rutiner er også en viktig del av forebyggingen. Det kan medføre en risiko å trene hesten hardt rett etter fôring så dette bør unngås, spesielt hvis måltidet består av store mengder kraftfôr. En god rutine på bekjempelse av innvollsparasitter er også svært viktig. Fôrer man med grovfôr som er plastpakket må man passe på at det ikke er spor av mugg i partiet, det må heller ikke gis frossent. Av og til kan man finne dyrekadaver i fôret, da må hele ballen kastes! Det samme gjelder hvis man finner spor av mugg.

Hvis man har sand som underlag i luftegården der hesten står bør man unngå å fôre på bakken da sand kan bli med fôret ned i tarmen der den kan irritere tarmoverflaten og føre til diaré eller tilstoppe tarmen.  Loppefrøskall kan hjelpe slik at sanden blir transportert bedre ut av tarmen, men det beste er å unngå at hesten får i seg sanden i utgangspunktet ved å få fôret opp fra bakken.

Vann!

En av de viktigste elementene i forebygging av kolikk er vann! Kolikk er svært vanlig i den tiden vi går inn i nå rett og slett på grunn av at hestene får i seg mindre vann. Hester bør få tilgang til temperert vann 24 timer i døgnet! En vanlig misforståelse er at hester er mindre tørste når det er kaldt og trenger mindre vann, men mange hester liker ikke å drikke kaldt vann og vil unngå å drikke når vannet er kaldt selv om vannet ikke er helt frosset. Kombinert med at de gjerne spiser mer og trener mindre (for det frister jo ikke så innmari å ri når gradestokken kryper ned mot -20) vil magen stoppe fortere opp. En meget billig forsikring mot kolikk er å gå til innkjøp av et elektrisk oppvarmet drikkekar til å ha ute. Snø er ikke nok!

Hestetenner er et helt kapittel for seg selv, men det er uhyre viktig å sørge for at tennene er riktig og nøye fulgt opp. Har hesten for eksempel hull eller knekte tenner vil det blant annet føre til ising og smerter når hesten drikker noe som igjen vil føre til et lavere vanninntak. Dårlig tyggefunksjon vil naturlig nok påvirke fordøyelsen og kan føre til både diaré og forstoppelse.

Kort oppsummert er forebygging i form av mange små måltider med godt grovfôr, jevnlig mosjon, god tannhelse og tilgang til temperert vann hele døgnet den beste medisinen mot kolikk.  Skulle uhellet likevel være ute så er det uhyre viktig å få satt i gang riktig behandling så fort som mulig. Det er bedre å ringe dyrlegen en gang for mye enn en gang for lite.