Ambulatorisk praksis

Vi har stordelen av vår praksis på produksjonsdyr i Os kommune, men har også noen oppdrag på Røros og Tolga.
Vi sørger for at alle skal få hjelp ved akutt sjukdom på hverdager mellom 0800 og 1600.
For at arbeidsdagen vår og praksisbesøkene skal foregå hensiktsmessig, både for oss og for bonden, er vi avhengig av at besøk blir ringt inn i telefontiden mellom 0800 og 0930. Stordyrtelefonen treffer du på telefonnummer 451 76 767.

Oppdrag som ikke haster, for eksempel avhorninger prøver vi å ta når vi har flere oppdrag i samme området. Ring gjerne inn slike oppdrag ei uke før det må være gjort så går det mindre tid bort i unødvendig kjøring og vi sparer miljøet for mye utslipp.

Vår kompetanse innen stordyrpraksis

Skal man gjøre det bra innen produksjonsdyr er det jevnlig forebygging av sykdom som er nøkkelen til suksess. Derfor har flere gårdbrukere stor nytte av våre månedlige besøk. Besøkene er oftest bygd opp med forefallende arbeid som avhorninger og drektighetsundersøkelser og så ser vi på eventuell andre helseutfordringer i fjøset og prøver å finne løsninger på disse. Slik får man en god kontinuitet i det forebyggende helsearbeidet og det er godt å føle at man er ajour hver måned. Ta gjerne kontakt med Stig for mer informasjon!

Stig Schjerven Østgård har ca. 20 års erfaring som dyrlege i stordyrpraksis og har i tillegg erfaring fra mjølk og kjøttproduksjon på egen gård. Han har deltatt og deltar jevnlig på kurs innen tematikk som klauvsjukdommer og klauvhelse, kalvesjukdommer, Forebyggende helsearbeid på storfe og rådgiving i moderne storfebesetninger, for å holde seg best mulig oppdatert, og holder også rådgivningstimer og foredrag.

Dyrevelferdsprogram for storfe

Stig S. Østgård har vært med på kurs innen dyrevelferdsprogrammet for storfe. Dette er et program som skal sikre at alle storfehold har besøk av en veterinær minst hver 16. måned. På alle gårdsbruk er det noen ting som er ekstra bra, noe som er mer på det jevne, og noen ganger er det noe som må forbedres for å være i henhold til kravene.

Det legges opp til en trivelig fjøsrunde der bonde og veterinær utveksler erfaringer om hva som er viktig for at dyrene har det best mulig.

Innrullering i programmet skjer fortløpende basert på siste siffer i dyreholdsID (Det nummeret som står øverst på øremerket.)

Det du som bonde trenger å gjøre er å logge deg inn på Animalia ved å trykke på denne lenken, og så velge hvilke veterinær du ønsker å ha avtale med, f. eks. Stig Østgård hvis du ønsker å ha slik avtale med oss.

Månedlige helsebesøk i melkebesetninger

Flere av våre kunder foretrekker å strukturere det forefallende helsearbeidet til faste besøk ca en gang per måned. Her gjør vi f. eks avhorning, drektighetsundersøkelser, ser på dyr som ikke viser brunst, og kanskje andre dyr som skulle hatt tilsyn. Man kan også diskutere andre spørsmål med det samme man er der. Disse besøkene honoreres etter tidsbruk, så har man godt tilrettelagt med flere pasienter så kan man ende opp med å spare penger ettersom man da får gjort ganske mye på en time.

Den store gevinsten er nok allikevel at man forebygger sjukdom som f. eks mastitt og får bedre sjanse til å få kalv i kyrne til rett tid!

Ta kontakt på stig@rorosdyreklinikk.no hvis du ønsker mer info om dette eller kunne tenke deg å prøve et slikt besøk.

Årlige besøk i hønsebesetninger

Stig Østgård har drevet med årlige besetningsbesøk i hønsehus i flere år, og vi har utstyr for måling av gassnivå som er påkrevet for disse besetningsbesøkene.

Ta kontakt på stig@rorosdyreklinikk.no hvis du ønsker mer info om dette.